http://axgig.com/images/39649731518782140574.jpg

     حریصامنطقه ای سیاحتی در لبنان است که دو جوان مسلمان و مسیحی از آنجا گفتگوهایشان را آغاز و با هم وعده می کنند تا به دور از تعصب از دین هایشان بگویند و دفاع کنند؛ هر که شکست خورد حق را بپذیرد و به دین دیگری در آید...
 
     حریصا کتابی است که در آن مهمترین شبهات مسیحیت به اسلام پاسخ داده می شود و مهمترین اشکالات مسیحیت مورد بررسی قرار می گیرد.
     برای شناخت بهتر اسلام و نقدهای مسیحیت این کتاب را حتما مطالعه نمایید.

----------------------     حریصا کجاست؟      ----------------------


 


 
تثلیث و خدای انجیل
چگونه تثلیث وارد مسیحیت شد
پسر خدا کیست؟
آیا همه ادیان می توانند نجات بخش انسان باشند؟
آیا برخی آیات قرآن بیان می دارد خداوند قابل رویت است؟
آیا خداوند در سوره فتح پیامبر را گناهکار برمی شمرد؟
آیا پیامبران معصوم استحقاق پاداش دارند؟
فرق پسرخدا بودن حضرت عیسی با ثارالله چیست؟
چرا مقام امامت موروثی است و از پدر به پسرش منتقل می‌شود؟
اگر خلافت به دست حضرت علی می‌افتاد چه اتفاقی رخ می‌داد؟
با وجود تصریحات پیامبر، ابوبکر چگونه به خلافت رسید؟
اگر خلافت به دست حضرت علی می‌افتاد چه اتفاقی رخ می‌داد؟
در جهانی که رو به تغییر است چگونه شریعت اسلام جاودانی است؟

آخرین نامه جوان مسیحی
انجیل و مسیحیت ؛ قرآن و مسلمانان
گفته های ناپلئون درباره قرآن
http://bayanbox.ir/id/6591994234313603690?view

http://bayanbox.ir/id/7886201083087736036?view

http://axgig.com/images/59496920242980852924.png

برچسب‌ها: حضرت عیسی, نقد مسیحیت, کتاب مقدس

مطالب قدیمی‌تر